Några minnen från St Petri Orden

Claes Ehinger var verksam i Kapitlet från slutet av 1970-talet.  I bifogad fil finns hans minnes-anteckningar från 10 års tid i Ordens ledning.

Läs bland annat om när Logens skorstenar blommade och hur Otaheiti återfanns! Några minnen från St Petri Orden

Comments are disabled.