Ordenskapitlet

Orden styrs av Ordenskapitlet som består av följande ledamöter:

Stormästare Khosrow Razavi
070-201 65 16 stormastare@stpetri.net

Stormästarinna Ingrid Nyström
076-340 05 82 stormastarinna@stpetri.net

Storkansler TF Peter Häggström

Storskattmästare Gustav Malmqvist
070-663 04 42 storskattmastare@stpetri.net

Storceremonimästare Peter Häggström
070-640 90 85 storceremonimastare@stpetri.net

Storsekreterare Christian Bajomi
storsekreterare@stpetri.net

Storceremonimästarinna AnnaCarin Ahde
073-151 55 48 storceremonimastarinna@stpetri.net

Storbanerförare Markus Näselius
storbanerforare@stpetri.net

Storfastighetsråd Jörgen Eriksson
070-253 19 05 storfastighetsrad@stpetri.net

Storarkivarie Håkan Selin
storarkivarie@stpetri.net