Litteratur

Wibling Jöran ”Ett angenämt och förädlande sällskapsliv”. – Några glimtar ur Sankt Petri Ordens historia  (http://www.ra.se/hla/publik.htm)
Bucht Gösta Sällskapsliv i Härnösand för 100 år sedan(Ångermanland 1940 –1941)
Frykman Jonas, Löfgren Orvar Den kultiverade människan (1979)
Hessel Hadar Ang Sankt Petri Logen (”Gustafsson med Muntascherna” i DN 1977-05-23)
Johannesson Eric Den läsande familjen ( Nordiska museets Handlingar 96, 1980)
Löfgren Orvar Kulturgränser och klassgränser (i Tvärsnitt 1980:3)
Modin Erik, Söderberg E N Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595-1889 (1889);
Nordén Hjalmar Skepp, skeppare, skeppsredare på 1800-talet i Härnösandsområdet (1975)
Nordström Ludvig På hemväg till Öbacka (1934) S:t Petri Sällskapsorden (i Pyramiden Sverige, 1934)
Olsson Olof Med S:t Petri bröder på fiskefärder till Otaheiti (i Härnösand genom seklerna, 1974)
Qvarnström Gunnar Från Öbacka till Urbs (1954)
Weidenhielm EG Från flydda tider (1926)
Wik Harald Härnösands historia, Del III, 1810-1920 (1981)
Östman Bo 100 år med Ådalarnas folk. Tidningskrönika (1973)