Sankt Petri Orden

Sankt Petri Orden är en märklig Orden som med Härnösands fisketradition till fantasieggande bakgrund, har berikat sin stad både socialt och kulturellt i över 168 år. Det är en Orden utan motsvarighet någon annanstans, knuten med starka historiska och kulturella band till den stad där den bildades.

Orden är en sammanslutning av män och kvinnor i Härnösand med omnejd. Orden ger sina medlemmar tillfälle till ett angenämt och förädlande sällskapsliv. Sankt Petri Orden äger och vårdar en av Norrlands vackraste festlokaler, S:t Petri Logen, som numera är kulturmärkt.

Orden har tvenne loger, en brödraloge och en systerloge. Brödralogen omfattar tre grader, systerlogen likaså tre grader.

Orden styrs av Ordenskapitlet, som består av följande ledamöter: Stormästaren, Stormästarinnan, Storkanslern, vice Stormästarinnan, Storsekreteraren, Storskattmästaren, Storceremonimästaren, Storceremonimästarinnan, Storbanérföraren och Storarkivarien.

I grundvalen för Orden finns nedtecknat: Arbete och nyttig verksamhet i och för Ordens ändamål, enkelhet i behov och måttlighet i njutning samt inbördes aktning och förtroende. Den som ”gjorde sig förfallen till fylleri eller annan oordentlighet” skulle enligt den stränga ordalydelsen i stadgarna ”utsparkas ur Orden”.

Några viktiga händelser ur S:t Petri Ordens historia:

1843-12-26 Improviserad sammankomst vid midnatt med den äldsta Sankt Petri Orden.
1844-04-21 Ordens verksamhet konsolideras
1844-08-17 Ordens första högtidsdag firas
1849-1855 Orden reorganiseras
1871 Ordenshuset S:t Petri Logen invigs
1885 Ordens Systerloge instiftas
1912 Ordens första gåsmiddag
1976-1977 ”Storverk 77”, Omfattande renovering.
1980-04-25 S:t Petri Logen förklaras för byggnadsminne
1990-1992 ”Storverk 92”, innebar en genomgripande renovering och restaurering av ”Logen”
2007 Systrar och Bröder jämställs. Tre grader införs i Systerlogen.