Systrarna i Orden

Kvinnan spelade tidigt en viktig roll i Ordens liv. Redan 9 september 1849 fick damer delta i ordensutflykten med Elfkungen – en utflykt som skildras både högstämt och raljant och där romantiken kretsar både kring kvinnan och i någon mån kring det nya spännande fortskaffningsmedlet ångfartyget:

Vid S:t Petri Logens invigning den 6 januari 1871 yttrade lektor A F Wimmercranz i sitt högtidstal, att varje steg som togs att ge kvinnor större inflytande inom ordenslivet – ”vare sig till nytta eller nöje” – torde bereda Orden nya fördelar. Främsta syftet med Orden var att utöva välgörenhet. Biträdet av kvinnlig skarpsynthet, fyndighet, omtänksamhet, tålamod, ömsinthet och grannlagenhet skulle därvid vara av oskattbart värde. JA, utan kvinnlig medverkan var det nästan förmätet att räkna med någon särskild framgång i välgörenhetsarbetet, ansåg Wimmercranz.

När klubbaftnarna började 1871, kom torsdagarna att disponeras av damer och herrar gemensamt.

Femton år senare – år 1885 – instiftades på initiativ av Stormästaren Asker systerlogen, som den 16 mars 1886 höll sin första sammankomst. 80 systrar intogs då i Orden. Den 7 mars 1890 utsågs av damerna genom sluten omröstning systerlogens första deputerade.

I Ordens senaste lagar har systrarna tilldelats full jämlikhet avseende inflytande i Ordens verksamhet och beslutande organ. Beträffande Ordens sammansättning heter det: ”Orden har tvenne loger, en brödraloge och en systerloge. Brödralogen omfattar tre grader, systerlogen likaså tre grader.”

Samtliga fester och gillen förutom Brödralogens Högtidsdag är öppna för både damer och herrar.