Ordenshuset

Sankt Petri Logen invigdes den 6 januari 1871. Ordensbyggnaden uppfördes utan bidrag med hjälp av medlemmarnas hopsamlade medel och eget arbete.

Huset har till- och ombyggts i flera omgångar, nämligen 1877, 1885, 1887, 1910, 1932 och 1936. 1978 reparerades fasaderna och taket varvid Ordenssalen restaurerades och målades om.

Den 25 april 1980 förklarade länsstyrelsen med stöd av 1§ lagen om byggnadsminnen (1960:690) S:t Petri Logen på fastigheten Vinstocken, Härnösand, för byggnadsminne. Enligt länsstyrelsens resolution “bevarar det egenarten hos en gången tids byggnadsskick och är med hänsyn därtill att anse som synnerligen märkligt”.

Åren 1990-92 utfördes ”Storverk 92”, vilket innebar en genomgripande renovering och restaurering av fastigheten. Nämnas kan att matsalen målades åter i ursprungsfärger och några av väggarnas originalutsmyckningar togs fram.

Fastigheten har en stomme av timmer i två våningar. Ytterväggarna är klädda med liggande panel. Ordenshuset rymmer sammanlagt ungefär 500 personer fördelat på Stora matsalen, Ordenssalen och Gula Salongen. Fyra andra lokaler finns för mindre grupper upptill 10 – 20 personer.

Ordenssalen, eller Spegelsalen som den även kallas, anses med all rätt som en av Norrlands vackraste festlokaler. Namnet har den fått på grund av de stora, mycket vackra speglar som pryder flera väggar.

Restaurangverksamheten i Ordenshuset arrenderas ut och drivs oberoende av S:t Petri Orden. Många andra sällskap och föreningar har regelbunden verksamhet i S:t Petri Logen. Härnösands Gymnasium och Högstadieskolor håller baler och avslutningsfester i denna unika och vackra festlokal som kan sägas vara Härnösandsbornas festlokal nummer ett.