Kontakt

Sankt Petri Orden

Anmälan och förfrågan angående fester vänligen kontakta Stormästarinnan.

Adressändringar eller allmänna frågor om Ordens verksamhet kontakta Storsekreteraren.

Viktiga frågor om Orden kontakta Stormästaren.

Övriga ärenden se avsnittet Ordenskapitlet.

Postgiro: 13 16 08 – 2

Ordenslokal

S:t Petrilogen, Trädgårdsgatan 11, Härnösand

Telefon (Köket) 0611-164 40

Sankt Petri Ordens Restaurang

Brunnshusgatan 1, 871 31 Härnösand

Telefon/bokning: 0611-164 40, Fax 0611-247 45, E-post

Källarmästare: Jonatan Norberg